Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA DROGĄ DO LEPSZEGO JUTRA”
Lublin 23 września 2011 r.Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz Firma Consultor Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na konferencję: „EKONOMIA SPOŁECZNA DROGĄ DO LEPSZEGO JUTRA”, która odbędzie się 23 września 2011 roku o godz. 11 w Hotelu EUROPA S.A., Sala Belweder przy ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin

Cel konferencji: podsumowanie projektu „Ekonomia społeczna-nowe możliwości” oraz promocja sektora ekonomii społecznej.

Prelegenci:
1. Agnieszka Magdziarz-Orłowska, Consultor Sp. z o.o.; Mariusz Narodowiec, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta: „Podsumowanie projektu Ekonomia Społeczna-nowe możliwości”
2. Ewa Banach, Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Model wsparcia osoby doświadczającej bezdomności”
3. Sylwia Szczygieł, Agnieszka Magdziarz-Orłowska, Consultor Sp. z o. o.: „ Klub Integracji Społecznej-Aktywni Razem”
4. Magdalena Wróbel, Centrum Ekonomii Społecznej: „Rola Partnerstw w rozwoju sektora”


Podczas konferencji zostaną wyemitowane 2 filmy promujące sektor ekonomii społecznej:
• „Ekonomia Społeczna-Nowe możliwości”
• „Ekonomia Społeczna drogą do lepszego jutra”


Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go (pocztą, faksem, e-mail) do 21 września 2011 roku do godz. 15.00 na adres: Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej, ul. Zielona 3, 20-082 Lublin, e-mail: agatasp@albert.lublin.pl, tel./fax. 81 532 64 37

Miejsce konferencji:
Hotel EUROPA, Sala Belweder
Ul. Krakowskie Przedmieście 29
20-002 Lublin


Lider projektu: Consultor Sp. z o.o.
Partner projektu: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta


Patronat merytoryczny: Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Projekt „Ekonomia społeczna – nowe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie konferencjiPodsumowując działania projektowe z usług księgowych, marketingowych i prawnych dla członków założycieli i innych podmiotów ES korzystały następujące instytucje:

1. Spółdzielnia Socjalna „Tęcza”, która zgłaszała pojawiające się problemy i na bieżąco są one rozwiązywane w ramach w/w usług. Marketing-najczęściej zadawane pytania-jak można pozyskać nowych klientów i utrzymać starych,jak przygotować skuteczną ofertę handlową, jak wypracować stałe upusty i wydłużone terminy u kontrahentów, jak negocjować ceny, jak poprawić wizerunek firmy, jak przygotowac się do przyjęcia długoterminowych kontraktów. Prawne: sposoby zawierania umów, prawidłowa analiza otrzymywanych dokumentów, przyjęcie nowych członków, sposoby zabezpieczenia umów, pisemne negocjacje handlowe. Księgowe-bieżąca obsługa księgowa, gospodarka magazynowa.

2. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie: korzystała z usług marketingowych i prawnych. Najczęściej zadawane pytania: prawne- analiza dokumentów prawnych, zawieranie i rozwiązywanie umów, Marketingowe-obsługa beneficjentów, prowadzenie negocjacji

3. Stowarzyszenie Stella - Korzystała z usług marketingowych i prawnych. Najczęściej zadawane pytania: prawne – zasady działania stowarzyszenia,KIS, marketingowe: obsługa klienta,prowadzenie rozmów handlowych

4. Spółdzielnia Soc-Projekt - Korzystała z usług marketingowych i prawnych i księgowych. Najczęściej zadawane pytania: prawne-sposoby zawierania umów, analiza dokumentów prawnych, pozyskanie nowych członków. Marketingowe-przygotowanie ofert ,pozyskanie klienta, sposoby segmentacji rynku, priorytety działań, księgowe: bieżąca analiza dokumentów księgowych, analiza rentowności

5. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Serce": Korzystało z usług marketingowych, księgowych i prawnych. Najczęściej zadawane pytania: prawne- prawne sposoby aktywizacji osób niepełnosprawnych, analiza dokumentów, sposoby poruszania się po urzędach, sporządzanie pism, marketingowe: pozyskiwanie środków zewnętrznych , pozyskiwanie klientów, analiza potencjalnych grup docelowych, księgowe-prowadzenie dokumentacji księgowej,

Uczestnicy w ramach realizacji projektu skorzystali łącznie z 240 porad prawnych, 240 marketingowych i 240 księgowych.


„Przedsiębiorczość społeczna w praktyce, czyli jak lepiej zrozumieć ekonomię społeczną”

26 maja 2011 roku odbędzie się konferencja „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W PRAKTYCE, CZYLI JAK LEPIEJ ZROZUMIEĆ EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ” która rozpocznie się o godz. 11.00 w Spółdzielni Socjalnej „TĘCZA” przy ul. Szpitalnej 50 w Chełmie (budynek Medycznego Studium Zawodowego).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się od praktyków jak osiągnąć sukces na polu przedsiębiorczości społecznej, poznać ludzi działających w tym sektorze, wymienić się doświadczeniem to serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Celem konferencji jest promocja i prezentacja dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej. Przedstawione zostaną doświadczenia organizacji działających w tym sektorze, reprezentujących różne formy działalności.

Prelegenci:
1. Katarzyna Sokołowska – Centrum Integracji Społecznej w Chełmie: „CIS jako podmiot wspierający ekonomię społeczną”.
2. Marianna Myka – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta- Koło w Chełmie: „Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym a nowe wyzwania ekonomii społecznej”.
3. Beata Gajewska-Praktyk Spółdzielczości Socjalnej: „Jak z sukcesem założyć i poprowadzić przedsiębiorstwo społeczne”.

Miejsce konferencji:
Spółdzielnia Socjalna „TĘCZA” w Chełmie ul. Szpitalna 50 (budynek Medycznego Studium Zawodowego). Catering: Spółdzielnia Socjalna „TĘCZA” z Chełma

Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go (pocztą, faksem, e-mail) do dnia 23 maja 2011 roku do godz. 14.00 na adres:

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w konferencji

Punkt Informacyjny Ekonomii Społecznej
ul. Zielona 3
20-082 Lublin
tel./fax.: 81 532 64 37
e-mail: pi@albert.lublin.pl


Lider projektu:
Consultor Sp. z o. o.

Partner projektu:
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

Patronat merytoryczny:
Centrum Ekonomii Społecznej w LubliniePatronat medialny:
Radio Bon Ton z ChełmaTygodnik Lokalany Nowy Tydzień


W ramach projektu planuje się zorganizowanie 3 konferencji dla 50 osób. Konferencje odbędą się na początku, w środku i na końcu realizacji projektu. Dodatkowo planuje się spotkania grup roboczych pomiędzy konferencjami.

I konferencja - będzie miała na celu przybliżenie tematyki ES oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ES powiatu lubelskiego i miasta Lublin.

Nowe możliwości ekonomii społecznej, czyli temat przewodni konferencji z 11 czerwca 2010 roku.

11 czerwca 2010 roku w świetlicy OHP na ul. Łabędziej 15 w Lublinie odbyła się konferencja EKONOMIA SPOŁECZNA - NOWE MOŻLIWOŚCI. Organizatorami konferencji byli: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, Centrum Ekonomii Społecznej oraz firma Consultor Sp. z o.o.

Organizacja tej konferencji pokazała jak sprawnie mogą współdziałać sektor organizacji pozarządowych z sektorem biznesu: znana lubelska firma szkoleniowa Consultor Sp. z o.o. oraz - także znane na Lubelszczyźnie - stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta przy wsparciu merytorycznym kadry Centrum Ekonomii Społecznej zorganizowały w Lublinie konferencję, promującą ekonomię społeczną poprzez pokazanie dobrych praktyk z tego sektora.

Na konferencji zaprezentowały swoją różnorodną działalność organizacje z całej Polski. Konferencję otworzyła firma Consultor Sp. z o.o. prezentując swój pomysł na aktywne wsparcie sektora ekonomii społecznej w Lublinie. Prezes Stowarzyszenia KLUB SPOTOWY KUŃKOWCE Arkadiusz Wiśniowski bardzo zainteresował zebranych nowatorską formą działalności, a mianowicie budową kolektorów wykorzystujących energię społeczną. O swoim autorskim pomyśle, który wprowadził w życiu dzięki dotacji z UE, opowiedział następnie Dyrektor Centrum Ekonomii Społecznej Paweł Narodowiec, które - mimo że działa zaledwie od 1 stycznia tego roku - jest już rozpoznawalne i obejmuje swoim wsparciem wiele podmiotów ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie.

Dużą atrakcją było także przybycie Ewy Szymczak, byłej Dyrektor Fundacji DOM WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA. O działalności siostry Małgorzaty Chmielewskiej słyszał już chyba każdy, stąd możliwość osobostego kontaktu z przedstawicielką tej Fundacji sprawiła, że padło wiele pytań z sali... W stylu biesiadnym zaprezentowało się STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKLANYCH WE WSI ŻESZCZYNKA. Ozdobą opowieści o działalności Stowarzyszenia był występ zespołu BIESIADNICY.

Konferencję zamknęły wystąpienia Elżbiety Kiernozek, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie, oraz Pawła Wiśniewskiego, Dyrektora Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim. Ich prezentacje były podsumowaniem aktywnej działalności instytucji, które reprezentowali, w sektorze ekonomii społecznej.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Ekonomia społeczna - nowe możliwości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronatem medialnym wydarzenie to obiął portal EkonomiaSpołeczna.pl, zarządzany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, oraz Polskie Radio Oddział Lublin.

W konferencji wzięło udział ok. 50 osób.

II konferencja – będzie poświęcona m.in. kontynuowaniu partnerstwa i ukazaniu dobrych praktyk z zakresu ES

III konferencja – będzie podsumowywać realizację założeń projektu.

Uczestnicy konferencji będą m.in.: przedstawiciele samorządów, NGO, przedsiębiorców, jak również środowisk zajmujących się osobami wykluczonymi społecznie.

Grupy robocze stworzone zostaną z członków partnerstwa . Będą one pracować w zakresie: budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ES, promocji ES oraz tworzenia przestrzeni dla nowych podmiotów ES.

Strona internetowa współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego