Uczestnicy Projektu

 1. Projekt skierowany jest do 30 osób spełniających warunki wskazane w poniższych punktach:
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w MUP lub MUP w Lublinie, lub w PUP w Chełmie
  • osoby nieaktywne zawodowo
  • osoby zameldowane na terenie powiatu lubelskiego i miasta Lublin, powiatu chełmskiego lub miasta Chełm
  w pierwszej kolejności podczas rekrutacji będą brane:
  • kobiety (minimum 21 osoby)

Strona internetowa współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego