USŁUGI W RAMACH PROJEKTU:

 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
  • Szkolenie „Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej”,120 godz./grupa
  • Doradztwo grupowe „Ekonomia społeczna w praktyce”, 18 godz./grupa
  • Doradztwo indywidualne „Moja wizja ekonomii społecznej”, średnio 5 godz./osoba
  • Usługi prawne, marketingowe i księgowe (3 usługi x śr. 20 godz./miesiąc)
  Wyłącznie dla osób założycieli spółdzielni socjalnej Uczestnikom projektu zapewniamy:
  • Materiały szkoleniowe
  • Catering
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu projektu
  • Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na otwarcie przedsiębiorstwa

Strona internetowa współfinansowana ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego